• top
Zostaw swój kontakt
Nie znalazłeś lub nie masz czasu szukać informacji?
Cenimy Twój czas.
Zostaw swój kontakt. Oddzwonimy.
Zostaw swój kontakt
Z związku z brakiem stanowiska Ministerstwa Środowiska odnośnie wnoszenia opłaty rocznej za 2018 rok, sugerujemy kontakt z urzędami marszałkowskimi właściwymi ze względu na siedzibę Państwa firmy.
Zostaw swój kontakt
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach wprowadzający baterie i akumulatory jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz złożenia do 15 marca br. (do właściwego - ze względu na siedzibę firmy - Urzędu Marszałkowskiego) sprawozdania dot. środków przekazanych na publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek ten nie jest przejmowany przez TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacje Odzysku Opakowań S.A. na mocy zawartej umowy. Obowiązek ten spoczywa po stronie przedsiębiorcy.
EMAS

Wprowadzający
opakowania

Wprowadzający
baterie i akumulatory

Wprowadzający
opakowania wielomateriałowe

mapa oddziałów TOM
Kontakt
TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij