Wprowadzający opakowania wielomateriałowe

Północna Izba Gospodarcza zawarła 27 sierpnia 2014 r. porozumienie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych.

Na podstawie zawartego porozumienia Izba ma możliwość ułatwienia przedsiębiorcom wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych wywiązanie się z ustawowych obowiązków związanych z ich odzyskiem - w szczególności przez możliwość wykonania za przedsiębiorców wielu obowiązków w zakresie zapewnienia zbiórki, odzysku i recyklingu odpowiednich odpadów opakowaniowych, jak również w zakresie przygotowania wszelkich wymaganych sprawozdań związanych z tym obowiązkiem. Ogromne znaczenie ma fakt, iż wynegocjowane z Marszałkiem warunki rozliczeń, są korzystniejsze aniżeli te, które obowiązują przedsiębiorców wykonujących obowiązki samodzielnie. Podmiotem odpowiedzialnym operacyjnie i merytorycznie za realizację porozumienia jest TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. W związku z zawarciem porozumienia serdecznie zapraszamy do współpracy przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych – porozumienie obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar całego kraju (czytaj więcej – link poniżej)


http://www.srodowisko.wzp.pl/aktualnosci/porozumienie-w-sprawie-opakowan-wielomaterialowych

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/porozumienie-dotyczace-recyklingu-opakowan-zawarte

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij