Wprowadzający opakowania

  • Realizacja obowiązków: opakowania (w tym opakowania wielomateriałowe)

Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą (producentem lub importerem) i wprowadziłeś na polski rynek wyroby w opakowaniach, z pewnością dotyczą Cię przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”. Chętnie podejmiemy współpracę i pomożemy Ci w wywiązaniu się z ustawowych obowiązków.

Współpraca z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań obejmuje:

  • przejęcie i wykonywanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (opony, oleje)
  • przejęcie i wykonywanie obowiązku finansowania Publicznych Kampanii Edukacyjnych pełną sprawozdawczość z Urzędem Marszałkowskim w
  • zakresie przejętego obowiązku (OŚ-OP1, sprawozdania OPAK)
  • bieżące informowanie w zakresie zmiany prawodawstwa
  • pomoc w zakresie organizacji odbioru odpadów opakowaniowych i poużytkowych
  • archiwizację danych przez okres 5 lat.

Korzyści wynikające ze współpracy z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A.:

Bezpieczna realizacja zobowiązań – nasi pracownicy czuwają nad rzetelnym, prawidłowym i terminowym wypełnianiem zobowiązań. Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA istnieje od 2003 roku. Długi okres obecności na rynku pozwolił nam na zebranie bogatych doświadczeń w realizacji przejmowanych obowiązków. Dodatkowym elementem potwierdzającym rzetelne i profesjonalne wykonywanie przejętych obowiązków są otrzymane certyfikaty i pozytywne wyniki przeprowadzonych kontroli. Gwarantem solidności i bezpieczeństwa współpracy jest również polisa OC od prowadzonej działalności polegającej na organizowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Oszczędność czasu i wygoda –zapewniamy bieżące informowanie o zmianach przepisów w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, a także prowadzimy pełną sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego. Pozwoli to Państwu zaoszczędzić czas potrzebny na dotarcie i zapoznanie się z odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz uniknąć wielu zawiłości związanych z formalną stroną realizacji obowiązków.

Kompleksowa obsługa – naszym Klientom proponujemy przejęcie obowiązku recyklingu i odzysku wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie (również takich jak opony, oleje i preparaty smarowe). Ponadto, od 2014 roku TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. stała się podmiotem odpowiedzialnym operacyjnie i merytorycznie za realizację porozumienia Północnej Izby Gospodarczej i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych, jak również przygotowania wszelkich wymaganych sprawozdań związanych z tym obowiązkiem. Ogromne znacznie ma fakt, iż rozliczenie odbywa się na korzystniejszych warunkach aniżeli te, które obowiązują Przedsiębiorców wykonujących obowiązki samodzielnie (czytaj więcej).

Od Przedsiębiorców oczekujemy jedynie informacji o ilościach i rodzajach wprowadzonych odpadów opakowaniowych i użytkowych oraz zadowolenia ze współpracy z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij