Wprowadzający baterie i akumulatory

 • Realizacja obowiązków: baterie i akumulatory

Obowiązki Przedsiębiorców w zakresie zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „o bateriach i akumulatorach” i zostały wprowadzone w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko substancji niebezpiecznych zawartych w zużytych bateriach i akumulatorach.

Jeżeli prowadzicie Państwo działalność związaną z wprowadzaniem baterii i akumulatorów (przenośnych, przemysłowych lub samochodowych), zgodnie z art. 28 ustawy macie możliwość realizować obowiązki za pośrednictwem TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A.

Co zapewnia Przedsiębiorcy współpraca z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A.?

 • nieodpłatny odbiór zużytych baterii i akumulatorów z Państwa firmy według odrębnych uzgodnień
 • przejęcie obowiązku zebrania, przetworzenia, odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów
 • sporządzenie i przekazanie wymaganej dokumentacji Marszałkowi Województwa właściwego dla siedziby Przedsiębiorcy
 • doradztwo w zakresie aktualnych przepisów prawnych dotyczących baterii i akumulatorów
 • pomoc w procesie rejestracji firmy w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jako podmiotu wprowadzającego baterie i akumulatory.

Korzystając z pomocy TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacji Odzysku Opakowań S.A. gwarantujemy Państwu:

 • bezpieczeństwo i pewność rzetelnego realizowania obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach
 • atrakcyjną ofertę cenową
 • wykonanie obowiązków we współpracy z wiarygodnymi i sprawdzonymi zakładami przetwarzania
 • długotrwałą współpracę oraz profesjonalną obsługę w trakcie trwania umowy
 • gwarancję poufności przekazywanych informacji
 • kompleksową obsługę.
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij