PKE / CSR - (Publiczne Kampanie Edukacyjne / Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Głównym tematem realizowanych Publicznych Kampanii Edukacyjnych są działania w zakresie poprawy efektywności zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także w zakresie właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Nasze działania edukacyjne możemy uporządkować w czterech obszarach.

I. Konferencje Prawa Ochrony Środowiska. Rokrocznie organizujemy szereg jednodniowych spotkań dotyczących prawa ochrony środowiska dla naszych kontrahentów. Podczas konferencji poruszane są zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska w obszarach obsługiwanych przez organizacje odzysku (opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny). Jak również tematy wykraczające poza obowiązki organizacji: odpady, emisja, ewidencja i sprawozdawczość.

Każdą konferencję, obsadzamy najlepszymi specjalistami z branży.

Udział w konferencjach jest najczęściej wykorzystywanym przez naszych kontrahentów obszarem edukacji ekologicznej. Uczestnictwo w tych konferencjach nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

II. Działania wspomagające znakowanie obszarów gospodarowania odpadami oraz zasobami (woda/ energia elektryczna) w firmie. Służą poprawie efektywności prowadzonej gospodarki odpadami, a także ograniczeniu powstawania odpadów. Obszar II wykorzystywany jest głównie przy obsłudze odbioru surowców i odpadów przez spółki Grupy TOM w zakładach produkcyjnych.

III. Warsztaty edukacyjne w szkołach kierowane głównie do uczniów klas 3 i 4 szkół podstawowych. Warsztaty mają charakter prelekcji połączonej z emisją materiału multimedialnego o recyklingu. Uczniowie klas uczestniczących w warsztatach, dzięki zdobytej wiedzy otrzymują status: Szkolnych Liderów Recyklingu. Autorami i prelegentami podczas zajęć w szkołach są specjaliści z branży gospodarki odpadami. Każde z przeprowadzanych zajęć uruchamia szereg akcji o charakterze ekologicznym połączonych z selektywna zbiórką odpadów.

IV. Pikniki ekologiczne podczas imprez o charakterze masowym. Nasze organizacje dysponują technicznymi możliwościami uczestnictwa w takich eventach. Za pomocą mobilnego stoiska edukacji ekologicznej uczymy o odpadach przez gry i zabawy dla dzieciaków i dorosłych. Nasze działania polegają na kształtowaniu i wspieraniu działań nastawionych na budowanie postaw proekologicznych. Celem naszych kampanii jest poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych w zakresie racjonalnej i przyjaznej środowisku gospodarki odpadami, ze szczególnym naciskiem na utrwalenie prawidłowych wzorców zachowań w ramach obchodzenia się z odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

Galeria zdjęć

 

Polub naszą stronę na Facebooku https://www.facebook.com/GrupaTOM/

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij