Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Realizacja procesu związanego z organizowaniem zbierania oraz przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688).

Przejmując Państwa obowiązek, zobowiązujemy się do:

 • zapewnienia osiągnięcia ustawowych poziomów zbierania zużytego sprzętu
 • zapewnienia osiągnięcia ustawowych poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 • sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego na terytorium kraju
 • sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu
 • sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznych sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu
 • sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z wykonania obowiązków
 • sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazu zakładów przetwarzania o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu, obejmującego terytorium kraju, oraz do zawarcia stosownych umów z tymi zakładami
 • prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
 • prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • zapewnienia sieci zakładów przetwarzania na terenie kraju oraz sieci punktów zbierania

Nasze atuty:

 • wieloletnie doświadczenie naszego partnera TOM Organizacji Odzysku Opakowań SA w realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
 • zorganizowana sieć zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz surowców wtórnych
 • dopasowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy kompleksowa i konkurencyjna oferta cenowa
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań
 • pełna sprawozdawczość dla GIOŚ
 • fachowe doradztwo i konsultacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych oraz gospodarki odpadami
 • profesjonalne konferencje dotyczące aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska
 • możliwość fizycznego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE), złomu, metali kolorowych, makulatury, folii, butelek PET, szkła
 • informacje z naszej strony w przypadku zmiany prawodawstwa dotyczącego bezpośrednio Państwa firmy
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij